Embracing Bilingualism, A Global Perspective

It was exciting to be part in a conference on bilingualism organized by Community School District 14 Superintendent, Alicja Winnicki, and the Consulate General of the Republic of Poland in New York.image

District 14 in Brooklyn is the home of numerous dual language programs including Chinese at P.S. 250, French at P.S. 110, German at P.S. 18, Japanese at P.S. 147, Polish at P.S. 34, programs which are actually featured in my book, The Bilingual Revolution. Continue reading

[PL] Dwujęzyczne programy w języku polskim rozwijają się w Nowym Jorku

Cieszę się, widząc nowy polsko-angielski program dwujęzyczny rozpoczynający swoją działalność w PS 71 w Ridgewood, Queens. Jest to drugie tego typu przedsięwzięcie w Nowym Jorku, po programie założonym w PS 34 w Greenpoint na północy Brooklynu, w 2015 roku.

Niedawny artykuł Radia Polska omawia rozwój szkolnych oddziałów dwujęzycznych w Nowym Jorku, a zwłaszcza klas angielsko-polskich w Greenpoint i Ridegwood. Autor tego artykułu wspomina również o mojej książce “The Bilingual Revolution”, której jeden z rozdziałów poświęcony jest otwarciu pierwszego polsko-angielskiego programu w Greenpoint.

image

Continue reading

“Creating a Bilingual Revolution in Our Schools,” my Interview for Liz Daly’s Culture Digest

I was interviewed earlier this Month by Elizabeth Rose Daly for her blog, Liz daly’s Culture Digest. I spoke about my new book The Bilingual Revolution, the development of dual-language programs in New York City public schools, and the various models applied by the different linguistic communities I worked with (Polish, German, Japanese, etc.). Continue reading

The Bilingual Revolution: Adopt a Translation Campaign!

Today is International Translation Day which is celebrated every year on September 30 to show solidarity of the worldwide translation community in an effort to promote the translation profession in different countries. This is an opportunity to display pride in a profession that is becoming increasingly essential in the era of progressing globalization.

To mark this day, I have decided to give my new book for free both in its original English and its French ebook editions for everyone who will contribute to The Bilingual Revolution’s  Adopt a Translation campaign.  The campaign’s goal is to translate The Bilingual Revolution in 8 languages: Arabic, Chinese, German, Italian, Japanese, Polish, Russian, and Spanish. Continue reading

[PL] Pierwszy polski dwujęzyczny program językowy w P.S. 34 w Brooklyn

Dziś rano, dzięki pomocy dyrektora Carmen Asselta, odwiedziłem polski program językowy (DLP) w podstawowej szkole publicznej nr. 34 im. Olivera H. Perry’ego w Greenpoint, na Brooklynie. W pierwszym roku swojego działania program dwujęzyczny osiągnął imponujące wyniki wraz z wartym naśladowania poświęceniem ze strony nauczycieli, pracowników, rodziców i lidera szkoły, który jest mocno zainteresowany edukacją wielojęzykową.

Continue reading

The first Polish dual language program at P.S. 34 in Brooklyn

This morning, I visited the Polish dual language program (DLP) at P.S. 34 Oliver H. Perry Elementary in Greenpoint, Brooklyn thanks to principal Carmen Asselta. In its first year, the school’s DLP showed impressive results, and inspiring dedication among teachers, staff, parents, and a school leader with a great appreciation for multilingual education. Continue reading