الثورة ثنائية اللغة

I am grateful to Austin Macauley Publishers for the release of my book, The Bilingual Revolution, in the Arabic language: الثورة ثنائية اللغة

I have written The Bilingual Revolution to help families and educators create and develop dual-language programs in their schools. Because I am committed to promoting the teaching of Arabic in schools in the United States, France, and other countries I have featured New York’s Arabic dual-language programs in my book and in articles like this one which was published by The Conversation. The case study that I wrote, Overcoming Prejudice: The City’s Arabic dual-language programs, is available on The Bilingual Revolution’s official webpage at CALEC.org. Through my advocacy, I was able to encourage my book’s many translations and give numerous presentations to encourage families to replicate the success stories of dual-language schools such as PS30’s Arabic dual-language program. I just wish there would be more of these programs around the world as they can truly build bridges between cultures, and foster mutual understanding and respect.

My thanks go to Mariam Moustafa and Majd Sarah for translating this book, Raymond Verdaguer for his powerful artwork, Jade Robertson and her team at Austin Macauley, and Seth and Sylvie Russo for their guidance.

Rewolucja Dwujezyczna

#TBRBooks – The Bilingual Revolution is now available in POLISH: Rewolucja Dwujezyczna: Przyszlosc edukacji jest w dwóch jezykach. 🇵🇱

Pomyslana jako praktyczna i dostepna ksiazka, która wspomoze Twój projekt, Rewolucja Dwujezyczna, jest historia ruchu zapoczatkowanego na Brooklynie opowiedziana przez pryzmat rodziców i pedagogów, którzy zalozyli programy dwujezyczne w swoich szkolach, aby pokazac, ze edukacja bilingwalna jest dobrem wspólnym, które powinno byc powszechnie dostepne, poniewaz moze pozytywnie zmienic dziecko, szkole, a nawet caly kraj.

📖 dostępny w miękkiej oprawie i ebook: tbr-books.org
okładka artystyczna Raymond Verdaguer

Twenty Years of Bilingual Revolution

The things one finds cleaning one’s closet! Here is a certificate I received in 1999 for participating in the International Symposium on Bilingualism and Biliteracy through Schooling organized by Professor Ofelia García and Long Island University. At the time, I was in charge of Ecole Bilingue’s Middle and Upper schools in Cambridge, Massachusetts (the school is now called the International School of Boston). The symposium was a way for me to catch some air after a busy semester and connect with a community of bilingual education researchers and practitioners from all over the world. I was very excited to attend this event and learn from the best, and I did. I not only left recharged and inspired, I left changed.

Continue reading

[FR] Épisode 5 : Joseph Dunn, porte-drapeau du français en Louisiane

Dans l’épisode 5 du podcast “Révolution Bilingue”, je m’intéresse à la langue française en Louisiane.

Si le français revit ces dernières années en Louisiane, on le doit notamment à Joseph Dunn, qui se bat depuis des années, avec d’autres, pour le bilinguisme et la défense du français. Lorsque la Louisiane est entrée dans l’Organisation Internationale de la Francophonie l’an dernier, “mon rêve est devenu réalité” dit-il.

Continue reading

Entre Dos Podcast Features the Bilingual Revolution

I was invited to speak on Entre Dos, a podcast created by Monika Leal and Paula Niño Kehr, both native Spanish speakers raising bilingual daughters. Each week, they bring stories of real families, conversations with experts, important research and resources to inspire and help their readers raise their bilingual child.

Continue reading

The Bilingual Revolution Reviewed by Kathleen Stein-Smith

Cover Art by Raymond Verdaguer

Here is a recent review of my book, The Bilingual Revolution, The Future of Education is in Two Languages, written by Kathleen Stein-Smith, Chair of the AATF Commission on Advocacy, for the Global Studies Literature Review, published by NAFSA: Association of International Educators.

Continue reading