What Is the Influence of American Foundations on Universities in Africa?

What is the influence of American foundations on universities in Africa?
By Fabrice Jaumont, Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) – USPC

University of Cape Town, South Africa: $80,902,000
Largest donor: Gates Foundation

University of Makere, Uganda: $42,352,000
Largest donor: Rockefeller Foundation

University of Kwazulu-Natal, South Africa: $28,742,000
Largest donor: Rockefeller Foundation

University of Ghana: $19,992,000
Largest donor: Ford Foundation

University of Ibadan, Nigeria: $14,162,000
Largest donor: MacArthur Foundation

Africa Development Education Foundations Higher Education International Development Philanthropy Unequal Partners United States Universities

[PL] Dwujęzyczne programy w języku polskim rozwijają się w Nowym Jorku

Cieszę się, widząc nowy polsko-angielski program dwujęzyczny rozpoczynający swoją działalność w PS 71 w Ridgewood, Queens. Jest to drugie tego typu przedsięwzięcie w Nowym Jorku, po programie założonym w PS 34 w Greenpoint na północy Brooklynu, w 2015 roku.

Niedawny artykuł Radia Polska omawia rozwój szkolnych oddziałów dwujęzycznych w Nowym Jorku, a zwłaszcza klas angielsko-polskich w Greenpoint i Ridegwood. Autor tego artykułu wspomina również o mojej książce “The Bilingual Revolution”, której jeden z rozdziałów poświęcony jest otwarciu pierwszego polsko-angielskiego programu w Greenpoint.

Bilingual Education Bilingual Revolution Bilingualism Community Development Dual Language Programs Education Heritage Language New York Polish United States

[FR] Quelle est l’influence des fondations américaines sur les universités en Afrique ?

Quelle est l’influence des fondations américaines sur les universités en Afrique ?
Par Fabrice Jaumont, Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) – USPC

Université du Cap. Afrique du Sud : 80 902 000 $
Premier donateur : Fondation Gates

Université Makere. Ouganda : 42 352 000 $
Premier donateur : Fondation Rockefeller

Université de Kwazulu-Natal, Afrique du Sud : 28 742 000 $
Premier donateur : Carnegie Corporation of New York

Université du Ghana, 19 992 000 $
Premier donateur : Fondation Ford

Université d’Ibadan, Nigeria : 14 162 000 $
Premier donateur : Fondation MacArthur

Africa Development Education Foundations Francophonie Higher Education International Development Philanthropy Unequal Partners United States Universities

French Teachers Unite Around Biliteracy

On March 3, 2018, French teachers took part in a day-long workshop focusing on bi-literacy and the teaching of French in New York City. The “Building Biliteracy” teacher workshop was hosted by Boerum Hill School for International Studies in partnership with the American Association of Teachers of French and the Cultural Services of the French Embassy.

Bilingual Education Bilingual Revolution Bilingualism Dual Language Programs Education France Francophonie French Linguistic New York Workshop

Heritage Language Conference in Los Angeles

I was thrilled to take part in the Third International Conference on Heritage/Community Languages in Los Angeles (February 1617, 2018). The conference was organized by National Heritage Language Resource and focused on heritage and community language studies as a multi-disciplinary field. Papers, posters, and panels relevant to heritage language research and pedagogy were presented from the perspective of disciplines that include, but are not limited to, the following: anthropology, education, applied linguistics, linguistics, assessment, policy, bilingualism, psychology, demographics, sociology.

Africa California Development Education Foundations France Francophonie French Heritage Language Immigration Los Angeles United States

Language Matters: A Conversation on The Bilingual Revolution

On March 1, Global Language Project organized a conversation and book signing around my book, The Bilingual Revolution as part of Language Matters, an ongoing series designed to support Global Language Project’s mission of expanding access to world-language education for students in underserved communities. Each breakfast or lunch features a guest speaker who is a business leader or celebrity, followed by a moderated discussion.

Bilingual Education Bilingual Revolution Bilingualism Dual Language Programs Education Immigration International Development Linguistic Multilingualism New York United States

[video] Presentation of the Bilingual Revolution at the American Library in Paris

Last November, I presented my book The Bilingual Revolution and the importance of bilingual education at The American Library in Paris, an event co-organized with the Association of American Women in Europe. You can read about it here.

Arabic Bilingual Education Bilingual Revolution Bilingualism Book Release Dual Language Programs Education France Francophonie French Italian Japanese New York Texas United States Utah